Κύριο περιεχόμενο

Η εταιρεία «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» δραστηριοποιείται από την 6η Απριλίου 1988 στο χώρο των Αγγειακών Παθήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι αγγειακές παθήσεις ανήκουν στην κατηγορία των πολύπλοκων, ή ορθότερα πολυπαραγοντικών ασθενειών, δηλαδή το αίτιο που οδηγεί στην εκδήλωση νόσου δεν είναι ένα αλλά συνδυασμός γενετικών προδιαθέσεων και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Χάρη στην αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη σταδιακή αποκρυπτογράφησή του είναι πλέον εφικτή η ανίχνευση και ο χαρακτηρισμός γενετικών τόπων που συσχετίζονται με κληρονομούμενες παθήσεις, που σήμερα είναι γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας.

Για την επίτευξη του στόχου της, η εταιρεία μέχρι σήμερα υλοποίησε και λειτουργεί μία σύγχρονη εξεταστική μονάδα αγγειακών υπερήχων με εξειδικευμένες δυνατότητες καταγραφής, αρχειοθέτησης και ανάλυσης των εκτελούμενων εξετάσεων. Αξιοποιώντας την προαναφερθείσα δυνατότητα καταγραφής - αρχειοθέτησης, η εταιρεία δημιούργησε και συντηρεί βάση δεδομένων, με την οποία συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το "ACSRS Study". Αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά του ερευνητικού πεδίου των αγγειακών παθήσεων και έχουν συμβάλει στη μεταβολή διεθνώς του τρόπου αντιμετώπισης ασθενών με εγκεφαλική ισχαιμία.

Με βάση την παραπάνω δυνατότητα και σε συνδυασμό με 25 δημιουργικά χρόνια επιτυχημένης πορείας στην παγκόσμια κοινότητα των Αγγειακών Παθήσεων, η εταιρεία αποφάσισε να επεκτείνει τις ερευνητικές της δυνατότητες στον τομέα της Καρδιολογίας και της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας με την ίδρυση και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαστηρίων Καρδιολογίας και Βιολογικών Υλικών.

Όραμα του ερευνητικού προσωπικού της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και διαπιστευμένου εργαστηρίου βιοτεχνολογίας το οποίο, με χρήση προηγμένου IVD εξοπλισμού αλλά και in house τεχνικών, να μπορεί να μελετήσει τις αγγειακές παθήσεις σε μοριακό και λειτουργικό επίπεδο.