Κύριο περιεχόμενο

Η Αγγειακή Έρευνα είναι πλήρως οργανωμένη για να χρησιμοποιηθεί από άλλα εργαστήρια ως κέντρο αναφοράς:

  • Διαθέτουμε καταψύκτες με συνεχή καταγραφή συνθηκών και συναγερμό με τηλεειδοποίηση, τα δείγματά σας φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια για τουλάχιστον 3 μήνες.
  • Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται με χρήση τσάντας πιστοποιημένης κατά UN3373 η οποία διατηρεί θερμοκρασία -5ο C για 2 ώρες περίπου
  • Εφαρμόζουμε, και ζητάμε και από τους συνεργάτες μας το ίδιο, πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για τη λήψη και μεταφορά των δειγμάτων πλάσματος, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προαναλυτικά σφάλματα. Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες εδώ:

ΑΦΟΡΑ: Εξωτερικούς συνεργάτες (ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, αιμολήπτες, μεταφορείς)
Σκοπός του εγγράφου είναι επισήμανση βασικών κανόνων που εγγυώνται την ασφάλεια του εξεταζόμενου, την ασφάλεια του δείγματος και την ποιότητα της μέτρησης. Η σωστή λήψη πλάσματος παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με μία τυπική αιμοληψία για λήψη ορού. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες του παρόντος εγγράφου ενδέχεται το δείγμα να είναι ακατάλληλο για μέτρηση και να απορριφθεί ή η μέτρηση του επιθυμητού παράγοντα να μην είναι ακριβής.
Η αιμοληψία πραγματοποιείται σε σωληνάριο κενού κιτρικού νατρίου (θαλασσί καπάκι). Για μέτρηση χρόνων πήξης αρκεί το πλαστικό, σε περίπτωση που οι επιθυμητές μετρήσεις περιλαμβάνουν και παράγοντες πήξης (ενδεικτικά πρωτεΐνη S, C, παράγοντας VIII, IX κλπ) συνιστάται η επιλογή του γυάλινου σωληνάριου.
Η αιμοληψία πραγματοποιείται με βελόνα ελάχιστης διαμέτρου 21G, μικρότερες βελόνες ενδέχεται να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό πήξης και να αχρηστεύσουν το δείγμα.
Η επιλογή του σημείου αιμοληψίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον των συνήθων κανόνων, προτιμώνται μεγάλες φλέβες που αναμένεται να δώσουν ικανοποιητική και απρόσκοπτη ροή. Η λήψη αίματος από fistula η από καθετήρα δεν δίνει κατάλληλο δείγμα.
Το σημείο της αιμοληψίας απολυμαίνεται με αλκοόλη 70% και πρέπει να στεγνώσει καλά πριν την εισαγωγή της βελόνας, διαφορετικά μπορεί να επέλθει αλλοίωση του δείγματος. Η ροή του αίματος πρέπει να είναι απρόσκοπτη, σε περίπτωση που η ροή δεν είναι ικανοποιητική ο αιμολήπτης δεν πρέπει να δημιουργήσει μεγάλη υποπίεση στη σύριγγα αλλά να δοκιμάσει να μετακινήσει ελαφρά τη βελόνα εντός της φλέβας. Σε περίπτωση που η ροή συνεχίζει να μην είναι απρόσκοπτη η αιμοληψία διακόπτεται και επιχειρείται ξανά σε άλλο σημείο.
Το αίμα μεταφέρεται στο σωληνάριο, η πλήρωση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ένδειξη, διαφορετικά η συγκέντρωση του αντιπηκτικού θα είναι λάθος και κατ'επέκταση οι μετρήσεις ανακριβείς.
Το σωληνάριο φυγοκεντρείται εντός 30' από τη λήψη. Συνθήκες φυγοκέντρησης: θερμοκρασία δωματίου, 1500g (συνήθως 3300 – 3800 στροφές ανάλογα με το μοντέλο), 15 λεπτά σε φυγόκεντρο με περιστρεφόμενες θήκες, οι φυγόκεντροι με γωνιακό ρότορα είναι ακατάλληλες.
Με τη βοήθεια πιπέτας αναρροφάται το 80% του πλάσματος χωρίς να ανακινηθεί το στρώμα αιμοπεταλίων και τοποθετείται σε πλαστικό σωληνάριο RIA με πώμα στο οποίο αναγράφονται στοιχεία αναγνώρισης του δείγματος (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμός δείγματος). Το δείγμα τοποθετείται στους -20oC μέχρι να παγώσει.

Η μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο πρέπει να γίνει με το πλάσμα σε στερεή (παγωμένη) κατάσταση, διαφορετικά η αναπόφευκτη ανακίνηση του δείγματος ενδέχεται να οδηγήσει σε ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης. Το δείγμα πρέπει να συνοδεύεται από παραπεμπτικό στο οποίο να αναγράφονται οι αιτούμενες εξετάσεις δίπλα στα αναγνωριστικά στοιχεία του δείγματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί μία προσφορά που να καλύπτει στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες του εργαστηρίου σας.