Κύριο περιεχόμενο

O Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος διενεργείται με την ανάλυση ειδικών δειγμάτων ελέγχου, τα οποία δεν έχουν γνωστές τιμές και τα αποτελέσματα κρίνονται από έναν εξωτερικό και ανεξάρτητο φορέα. Ο εξωτερικός  έλεγχος ποιότητας αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο παρακολούθησης της επίδοσης του εργαστηρίου και ελέγχου της εγκυρότητας του συνολικού ποιοτικού συστήματος και επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε σχήματα διεργαστηριακών συγκρίσεων. Διεργαστηριακή σύγκριση είναι η οργάνωση, η εκτέλεση και η αξιολόγηση μιας δοκιμής, επί του αυτού αντικειμένου από δύο ή περισσότερα εργαστήρια, σύμφωνα με προκαθορισμένες συνθήκες.

Για το δικό μας εργαστήριο ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από:

  • την γερμανική εταιρεία INSTAND e.V (Society for Advancement of Quality Assurance in Medical Laboratories).
  • τον ολλανδικο μη κερδοσκοπικό οργανισμό ECAT Foundation.


Ανάλογα με την παράμετρο και τον όγκο ημερησίων δειγμάτων του εργαστηρίου ο  Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος διενεργείται έως 4 φορές το χρόνο με μονά ή διπλά δείγματα. Ακριβώς ίδια δείγματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας λαμβάνει κάθε συμμετέχον εργαστήριο. Το κάθε εργαστήριο αναλύει το «άγνωστο» δείγμα και στέλνει μέσω internet τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα συλλέγονται από τον αντίστοιχο φορέα και επεξεργάζονται στατιστικά με στόχο τον ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο της ποιότητας των διενεργούμενων εξετάσεων