Κύριο περιεχόμενο

Στο Πολυϊατρείο λειτουργούν τα εξής τμήματα:

vascular   cardio   lab
vasc son   cardsonography