Κύριο περιεχόμενο

Το εργαστήριο βιοτεχνολογίας της «Αγγειακής Έρευνας» σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των εξετάσεων που σχετίζονται με διερεύνηση θρομβοφιλίας, ήτοι:
Τομέας Αιμόστασης, με αναλυτή παραγόντων πήξης Stago Compact


• Τομέας Μοριακής Βιολογίας
• Τομέας Ανοσοβιολογίας (ELISA)

 


Υποστηρικτικά στο κυρίως εργαστήριο λειτουργεί ένα βασικό βιοπαθολογικό εργαστήριο με μικροσκόπιο, αναλυτή αίματος Orphee και αναλυτή ηλεκτρολυτών Siemens Rapidchem.