Κύριο περιεχόμενο

Οι εξετάσεις που διενεργούμε είναι οι παρακάτω:

1.Triplex Αρτηριών

  • Κοιλιακής αορτής
  • Λαγονίων αρτηριών
  • Περιφερικών αρτηριών κάτω άκρων
  • Καρωτίδων - σπονδυλικών αρτηριών
  • Διακρανιακό doppler
  • Αρτηριών άνω άκρων και υποκλειδίων αρτηριών

2. Triplex Φλεβών

  • Ανω άκρων
  • Τραχήλου
  • Κάτω άκρων

3. Αρτηριακός έλεγχος άνω άκρων

4. Αρτηριακός έλεγχος κάτω άκρων

5. Φλεβικός έλεγχος άνω άκρων

6. Φλεβικός έλεγχος κάτω άκρων

7. Έλεγχος εγκεφαλικής κυκλοφορίας