Κύριο περιεχόμενο

Το Καρδιολογικό Τμήμα της ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ είναι ένα σύγχρονο και επιστημονικά ενημερωμένο κέντρο στο χώρο της προληπτικής, της διαγνωστικής και θεραπευτικής καρδιολογίας.

Στόχος του τμήματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, η έγκαιρη διάγνωση, η ενδελεχής διερεύνηση και η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιοαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα και με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Ο εξοπλισμός και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εγγυώνται μεγάλη διαγνωστική αξία και ασφάλεια.

Στο καρδιολογικό τμήμα του πολυιατρείου μας διενεργούμε:

  1. Υπερηχογράφημα καρδιάς με έγχρωμο υπερηχογράφο Triplex
  2. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής με έγχρωμο Triplex (Αορτικό τόξο & ανιούσα αορτή)
  3. Holder HKΓματος (ρυθμού) 24ώρου
  4. Holder πιέσεως 24ώρου
  5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα