Κύριο περιεχόμενο

Στο τμήμα υπερήχων καρδιάς του καρδιολογικού τμήματος του πολυιατρείου μας διενεργούμε:

  1. Υπερηχογράφημα καρδιάς με έγχρωμο υπερηχογράφο Triplex
  2. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής με έγχρωμο Triplex (Αορτικό τόξο & ανιούσα αορτή)