Κύριο περιεχόμενο

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΕΔΡΑ: Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 131 ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 11521
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ): Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 133 ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 11521
Τηλ. +30 210 6400520 - fax +30 210 6400521