Βασικός Έλεγχος Θρομβοφιλίας

June 6, 2022 by admin
thromvosi-1200x825.jpg

1. PT – INR (Χρόνος Προθρομβίνης)
2. APTT (Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης)
3. ΤΤ (Χρόνος Θρομβίνης)
4. ΑΤ-ΙΙΙ (Αντιθρομβίνη)
5. Prot – C (Πρωτεΐνη C)
6. Free Prot – S (Ελεύθερη Πρωτεΐνη S)
7. APC-R
8. LA (Αντιπηκτικά Λύκου – 2 δοκιμασίες)
a. DRVVt Screen, Confirm, Ratio
b. PTT-LA
9. ACA IgG (Αντισώματα καρδιολιπίνης IgG)
10. ACA IgM (Αντισώματα καρδιολιπίνης IgM)
11. Anti β2GPI IgG (Αντισώματα β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι IgG)
12. Anti β2GPI IgM (Αντισώματα β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι IgM)
13. Factor V G1691A “Leiden” PCR
14. Factor II G20210A PCR
15. Γενική Αίματος

Εξετάσεις από 1 έως και 12 διαπιστευμένες κατά ISO 15189

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
εκτελούνται ανά περίπτωση ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς και τα ευρήματα από τον βασικό έλεγχο:

 • Ινωδογόνο (FIB)
 • D-Dimers
 • Factor VIII
 • Factor IX
 • Factor XI
 • Factor XII
 • vWF Ag (παράγων von Willebrand)
 • Factor II
 • Factor V
 • Factor VII
 • Factor X
 • MTHFR C677T & A1298C
 • Ομοκυστεΐνη Ορού
 • PAI-1
 • Πλασμινογόνο
 • Αντιπλασμίνη


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.


ΤΜΗΜΑΤΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.

© 2023 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

κατασκευη ιστοσελιδων

© 2023 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

κατασκευη ιστοσελιδων

© 2022 Vascular research, All Rights Reserved. Powered By Αγγειακή Έρευνα | Ιατρικό εργαστήριο