Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών

Το εργαστήριο βιοτεχνολογίας της «Αγγειακής Έρευνας» σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των εξετάσεων που σχετίζονται με διερεύνηση θρομβοφιλίας, ήτοι:

  • Τμήμα Αιμόστασης, με αναλυτή παραγόντων πήξης Stago Compact
  • Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
  • Τμήμα Ανοσοβιολογίας (ELISA)

Υποστηρικτικά στο κυρίως εργαστήριο λειτουργεί ένα βασικό βιοπαθολογικό εργαστήριο με μικροσκόπιο, αναλυτή αίματος Orphee και αναλυτή ηλεκτρολυτών Siemens Rapidchem.

H Αγγειακή Έρευνα είναι το πρώτο πλήρως πιστοποιημένο κατά ISO 15189 ιδιωτικό εργαστήριο παραγόντων πήξης στην Ελλάδα. Με βάσει τις απαιτήσεις της διαπίστευσης έγινε τόσο η επιλογή του εξοπλισμού όσο και η διαμόρφωση των χώρων και των διαδικασιών που ακολουθούνται στο εργαστήριο. Για παράδειγμα:

  • Ο εξεταζόμενος αποκτά μοναδικό αριθμό περιστατικού τη στιγμή που εισέλθει στο χώρο, ο αριθμός συνοδεύει τόσο τα δείγματα αίματος όσο και τις απαντητικές επιστολές.
  • Τα ειδικά εργαστηριακά ψυγεία διαθέτουν ανεξάρτητα καταγραφικά θερμοκρασίας που παρακολουθούν και καταγράφουν τις συνθήκες ψύξης όλο το 24ωρο. Προσφέρουν τη δυνατότητα φύλαξης δειγμάτων και αντιδραστηρίων για μεγάλα χρονικά διαστήματα με απόλυτη ασφάλεια.
  • Όλα τα αντιδραστήρια και τα πρωτόκολλα φέρουν πιστοποίηση CE-IVD.

Το εργαστήριο εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ISO 15189 διαδικασίες.

Τη λειτουργία του εργαστηρίου πλαισιώνει ένα πλήρες σύστημα Πληροφορικής Υγείας (Health Information System). Το αρχείο προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενων καθώς και το αρχείο απαντήσεων φυλάσσονται ηλεκτρονικά επ’αόριστον σε κρυπτογραφημένο server, βάσει και των απαιτήσεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σε ένα τόσο ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο όπως αυτός της αιμόστασης / θρόμβωσης θα ήταν αδιανόητο η «Αγγειακή Έρευνα» να έχει μόνο χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η έρευνα και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί βασική δραστηριότητα του προσωπικού του εργαστηρίου και το όφελος είναι άμεσα ορατό τόσο από τον παραπέμποντα/θεράποντα ιατρό όσο και από τον εξεταζόμενο. Οι απαντήσεις του εργαστηρίου συνοδεύονται από σύντομο τεκμηριωμένο σχολιασμό βασιζόμενο στην τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία.

Γιατί να επιλέξετε την Αγγειακή Έρευνα: Εκτός των ανωτέρω, η Αγγειακή Έρευνα δεσμεύεται να παραδίδει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων το αργότερο εντός μίας εβδομάδος από τη λήψη του δείγματος. Επιπρόσθετα, όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε χαμηλές τιμές ώστε να είναι προσιτές.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.


ΤΜΗΜΑΤΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.

© 2024 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London

© 2024 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London

© 2022 Vascular research, All Rights Reserved. Powered By Αγγειακή Έρευνα | Ιατρικό εργαστήριο