Σχετικά με μας

Η εταιρεία «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» δραστηριοποιείται από την 6η Απριλίου 1988 στο χώρο των Αγγειακών Παθήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Οι αγγειακές παθήσεις ανήκουν στην κατηγορία των πολύπλοκων, ή ορθότερα πολυπαραγοντικών ασθενειών, δηλαδή το αίτιο που οδηγεί στην εκδήλωση νόσου δεν είναι ένα αλλά συνδυασμός γενετικών προδιαθέσεων και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Χάρη στην αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη σταδιακή αποκρυπτογράφησή του είναι πλέον εφικτή η ανίχνευση και ο χαρακτηρισμός γενετικών τόπων που συσχετίζονται με κληρονομούμενες παθήσεις, που σήμερα είναι γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας.

Για την επίτευξη του στόχου της, η εταιρεία μέχρι σήμερα υλοποίησε και λειτουργεί μία σύγχρονη εξεταστική μονάδα αγγειακών υπερήχων με εξειδικευμένες δυνατότητες καταγραφής, αρχειοθέτησης και ανάλυσης των εκτελούμενων εξετάσεων. Αξιοποιώντας την προαναφερθείσα δυνατότητα καταγραφής – αρχειοθέτησης, η εταιρεία δημιούργησε και συντηρεί βάση δεδομένων, με την οποία συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το “ACSRS Study”. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά του ερευνητικού πεδίου των αγγειακών παθήσεων και έχουν συμβάλει στη μεταβολή διεθνώς του τρόπου αντιμετώπισης ασθενών με εγκεφαλική ισχαιμία.

Με βάση την παραπάνω δυνατότητα και σε συνδυασμό με 25 δημιουργικά χρόνια επιτυχημένης πορείας στην παγκόσμια κοινότητα των Αγγειακών Παθήσεων, η εταιρεία αποφάσισε να επεκτείνει τις ερευνητικές της δυνατότητες στον τομέα της Καρδιολογίας και της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας με την ίδρυση και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαστηρίων Καρδιολογίας και Βιολογικών Υλικών.

Όραμα του ερευνητικού προσωπικού της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και διαπιστευμένου εργαστηρίου βιοτεχνολογίας το οποίο, με χρήση προηγμένου IVD εξοπλισμού αλλά και in house τεχνικών, να μπορεί να μελετήσει τις αγγειακές παθήσεις σε μοριακό και λειτουργικό επίπεδο.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» είναι η επίτευξη και η διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, το οποίο εξασφαλίζεται με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί και γενικότερα με τους όρους της εύρυθμης λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε, καθιερώθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 15189 και τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις, καθώς και με κάθε άλλη σχετική με το παραγόμενο έργο του προδιαγραφή.

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται να στηρίζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά του. Για το σκοπό αυτό, μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη σταθερή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων, την επαρκή – σύγχρονη και ποιοτική υποδομή, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, την ορθή επαγγελματική πρακτική, την αποδοχή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας, την τήρηση των κανόνων της διεθνώς αποδεκτής επιστημονικής δεοντολογίας και την προστασία του απορρήτου των δεδομένων των εξεταζομένων.

Η ευθύνη για τη λειτουργία, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Ποιότητας ο οποίος συνεργάζεται με τη Διοίκηση του Εργαστηρίου.

Κάθε εργαζόμενος οφείλει με βάση την επιστημονική του κατάρτιση, την εμπειρία και την εκπαίδευση που του παρέχεται, καθώς και των μέσων / υποδομών που είναι στη διάθεσή του, να γνωρίζει και να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, να συμβάλει στη σταθερή εφαρμογή και βελτίωσή του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών και να ενεργεί σύμφωνα με τον «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας» του Εργαστηρίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


0123456789001234567890

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Η εταιρεία «ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» δραστηριοποιείται από την 6η Απριλίου 1988 στο χώρο των Αγγειακών Παθήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.01234567890

ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο Πολυϊατρείο λειτουργούν Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Καρδιολογικό Τμήμα, Εργαστήριο και δύο Τμήματα Υπερήχων.01234567890

ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το Πολυϊατρείο μας λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα. Την Δευτέρα και Πέμπτη 9:00π.μ.–3:00μ.μ. και 6:00μ.μ.–10:00μ.μ. και Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00π.μ.–3:00μ.μ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.


ΤΜΗΜΑΤΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.

© 2024 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London

© 2024 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London

© 2022 Vascular research, All Rights Reserved. Powered By Αγγειακή Έρευνα | Ιατρικό εργαστήριο