Οδηγίες Υψηλού Αιματοκρίτη

June 6, 2022 by admin
aimatokritis-1200x800.jpg

Σκοπός του εγγράφου:

Επιστημονική τεκμηρίωση και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προετοιμασίας σωληναρίων για εξετάσεις πήξης (κιτρικό νάτριο 3,2%) για χρήση σε εξεταζόμενους με υψηλό αιματοκρίτη (>55).

 

Επιστημονική τεκμηρίωση:
Το αίμα εξεταζόμενου με υψηλό αιματοκρίτη περιέχει αντίστοιχα λιγότερο πλάσμα. Εάν χρησιμοποιηθεί κανονικό σωληνάριο αιμοληψίας κιτρικού νατρίου (γαλάζιο πώμα), μετά τη φυγοκέντρηση, το υπερκείμενο πλάσμα που θα ληφθεί θα περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα αντιπηκτικού από το επιτρεπτό. Επηρεάζονται όλες ανεξαιρέτως οι εξετάσεις πήξης, ως εξής: Οι χρόνοι πήξης εμφανίζονται ψευδώς παρατεταμένοι, οι παράγοντες πήξης εμφανίζονται ψευδώς μειωμένοι.

Το εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο πήξης της Αγγειακής Έρευνας εκτελεί με αξιοπιστία εξετάσεις πήξης σε εξεταζόμενους με υψηλό αιματοκρίτη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προετοιμάζεται σωληνάριο αιμοληψίας με μειωμένη ποσότητα κιτρικού, όπως παρακάτω.

 

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας:
Πραγματοποιείται πρώτη αιμοληψία για τον προσδιορισμό του αιματοκρίτη. Υπολογίζεται η απαιτούμενη ποσότητα αντιπηκτικού στο φιαλίδιο αιμοληψίας κιτρικού νατρίου, σύμφωνα με τον τύπο x=((100-HCT)∙V_φιαλ)/((595-HCT)) των κατευθυντήριων οδηγιών CLSI για τις δοκιμασίες πήξεως, όπου: Χ η τελική απαιτούμενη ποσότητα αντιπηκτικού, HCT ο αιματοκρίτης, Vφιαλ ο όγκος του σωληναρίου αιμοληψίας.

Με χρήση της ρυθμιζόμενης πιπέττας, αφαιρείται η πλεονάζουσα ποσότητα αντιπηκτικού από το σωληνάριο που θα χρησιμοποιηθεί για την αιμοληψία. Οι αρχικές ποσότητες αντιπηκτικού είναι 0,3 mL για το πλαστικό σωληνάριο χωρητικότητας 2,7 mL αίματος και 0,5 mL για το γυάλινο σωληνάριο χωρητικότητας 4,5 mL αίματος.

Πραγματοποιείται εκ νέου αιμοληψία, αφαιρείται προσεκτικά η βελόνα και απορρίπτεται στο δοχείο αιχμηρών. Το προετοιμασμένο σωληνάριο δεν έχει πλέον κενό αέρος, οπότε ο αιμολήπτης το γεμίζει προσεκτικά πιέζοντας απαλά το έμβολο της σύριγγας, μέχρι τη γραμμή πλήρωσης. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η γραμμή, το δείγμα απορρίπτεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Καλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.


ΤΜΗΜΑΤΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Καλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.

© 2023 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

κατασκευη ιστοσελιδων

© 2023 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

κατασκευη ιστοσελιδων

© 2022 Vascular research, All Rights Reserved. Powered By Αγγειακή Έρευνα | Ιατρικό εργαστήριο