Υπερήχων Αγγείων

Στο τμήμα υπερήχων αγγείων διενεργούμε τις παρακάτω εξετάσεις:

1. Triplex Αρτηριών

  • Κοιλιακής αορτής
  • Λαγονίων αρτηριών
  • Περιφερικών αρτηριών κάτω άκρων
  • Καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών
  • Αρτηριών άνω άκρων και υποκλειδίων αρτηριών

2. Triplex Φλεβών

  • Ανω άκρων
  • Τραχήλου
  • Κάτω άκρων

3. Αρτηριακός έλεγχος άνω άκρων

4. Αρτηριακός έλεγχος κάτω άκρων

5. Φλεβικός έλεγχος άνω άκρων

6. Φλεβικός έλεγχος κάτω άκρων

7. Έλεγχος εγκεφαλικής κυκλοφορίαςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.


ΤΜΗΜΑΤΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚαλέστε μας στον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε το επόμενο σας ραντεβού.

© 2024 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London

© 2024 Vascular research, All Rights Reserved.

Powered By

Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London

© 2022 Vascular research, All Rights Reserved. Powered By Αγγειακή Έρευνα | Ιατρικό εργαστήριο